ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้คลุมดิน
ดาดตะกั่ว
กระดุมทองเลื้อย
ก้ามปูหลุด
การะเกดหนู
กาบหอยเเครงแคระ
ฟ้าประดิษฐ์
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ซุ้มกระต่ายด่าง
ปริกน้ำค้าง
ปริกหางกระรอก
ปีบฝรั่ง
คุณนายตื่นสาย
นกกระทา
ผกากรองเลื้อย
แดงชาลี
เกล็ดแก้ว
ระฆังทอง
เศรษฐีเรือนนอก
เศรษฐีเรือนใน
หนวดปลาดุกแคระ
หลิวใบ
หลิวไต้หวัน
สะระแหน่ประดับ
หัวใจม่วง
บานชื่นหนู
บานไม่รู้โรย
บุษบาริมทาง
บูลฮาวาย

ซุ้มกระต่ายด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.
ชื่อวงศ์: Convallariaceae
ชื่อสามัญ: Variegated mondo grass
ชื่อพื้นเมือง: เศรษฐีไซ่ง่อน
ชนิดพืช: ไม้คลุมดิน
ขนาด: สูง 15- 35 เซนติเมตร
สีดอก: สีขาว
ลักษณะนิสัย: ขึ้นได้ในดินทั่วไป
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ความชื้น: ปานกลาง-สูง
แสง: ร่มรำไร
ลักษณะทั่วไป: ไม้คลุมดิน ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มลำต้นแบบสลับโดยรอบ
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแน่น ใบรูปแถบ กว้าง 0.5- 1 เซนติเมตร ยาว 15- 35 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเส้นกลางใบ และเส้นใบเป็นร่องเล็กน้อย สีขาวหม่น ขอบใบเป็นเส้นสีขาว ผิวใบด้านล่าง เส้นกลางใบและเส้นใบนูนมีสีเขียวสลับกับแผ่นใบที่มีสีขาวชัดเจน
ดอก: สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะจากกอ ก้านช่อดอกแบน ชูตั้งขึ้นส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ช่อละ 6-20 ดอก
ผล: ผลสดแบบมีเนื้อ รูปขอบขนาน สีฟ้าอมม่วง มีเมล็ดจำนวนมาก

ซุ้มกระต่ายด่าง