ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีแดง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีเหลือง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีน้ำเงิน
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีขาว
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีชมพู
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีส้ม

พันธุ์ไม้ประเภทสมุนไพร

29 รายการ | หน้า 1 2
ดองดึง ก้ามปู คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู พันมหา มะชาโก้ง
ดองดึง
Gloriosa superba L.
ก้ามปู คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู พันมหา มะชาโก้ง
ดาวเรือง ดอกคำพู่จู้ คำปูจู้หลวง ดาวเรืองใหญ่ พอทู ดาวเรืองอเมริกัน
ดาวเรือง
Tagetes erecta L.
ดอกคำพู่จู้ คำปูจู้หลวง ดาวเรืองใหญ่ พอทู ดาวเรืองอเมริกัน
กกลังกา กกรังกา กกต้นกลม กกขนาก กกดอกแดง
กกลังกา
Cyperus alternifolius L..
กกรังกา กกต้นกลม กกขนาก กกดอกแดง
กกอียิปต์
กกอียิปต์
Cyperus papyrus L.
นางแย้ม ปิ้งชะมด ปิ้งซ้อน ปิ้งสมุทร ส้วนใหญ่
นางแย้ม
Clerodendrum philippinum Schau.
ปิ้งชะมด ปิ้งซ้อน ปิ้งสมุทร ส้วนใหญ่
พยับเมฆ หญ้าหนวดแมว บางรักป่า อีตู่ดง
พยับเมฆ
Orthosiphon aristatus (Blume) .
หญ้าหนวดแมว บางรักป่า อีตู่ดง
พุดซ้อน พุดจีน พุดใหญ่ อินถะหวา เค็ดถวา แคถวา ซัวอึ้งกี่ จุยเจียฮวย
พุดซ้อน
Gardenia augusta (L.) Merr.
พุดจีน พุดใหญ่ อินถะหวา เค็ดถวา แคถวา ซัวอึ้งกี่ จุยเจียฮวย
พุดตาน ดอกสามสี ดอกสามผิว
พุดตาน
Hibiscus mutabilis L..
ดอกสามสี ดอกสามผิว
พุทธรักษา พุทธศร ดอกบัวละวง
พุทธรักษา
Canna spp. and hybrid.
พุทธศร ดอกบัวละวง
พู่ระหงส์ พู่เรือหงส์ หางหงส์ ชุมบาน้อย
พู่ระหงส์
Hibiscus schizopetalus (Mast.).
พู่เรือหงส์ หางหงส์ ชุมบาน้อย
เทียนกิ่ง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนแดง เทียนไม้
เทียนกิ่ง
Lawsonia inermis L.
เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนแดง เทียนไม้
เทียนหยด ฟองสมุทร เครือออน ช่อม่วง
เทียนหยด
Duranta erecta L.
ฟองสมุทร เครือออน ช่อม่วง
แพงพวยฝรั่ง พังพวย แพงพวย ผักปอดบก แพงพวยบก
แพงพวยฝรั่ง
Catharanthus roseus (L.) G. Do.
พังพวย แพงพวย ผักปอดบก แพงพวยบก
โมกลา โมกซ้อน โมกบ้าน หลักป่า ปิดจงวา
โมกลา
Wrightia religiosa Benth. ex K.
โมกซ้อน โมกบ้าน หลักป่า ปิดจงวา
ชมนาด ชำมะนาด ชำมะนาดฝรั่ง ดอกข้าวใหม่ อ้มส้าย
ชมนาด
Vallaris glabra (L.) Kuntze.
ชำมะนาด ชำมะนาดฝรั่ง ดอกข้าวใหม่ อ้มส้าย
เล็บมือนาง จ๊ามั่ง จะมั่ง
เล็บมือนาง
Quisqualis indica L.
จ๊ามั่ง จะมั่ง
มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B. Clarke
รสสุคนธ์ขาว เถากะปดใบเลื่อม บอระคน อรคนธ์ ปดน้ำมัน เสาวรส มะตาดเครือ รสสุคนธ์ สุคนธรส
รสสุคนธ์ขาว
Tetracera loureiri (Finet & Ga.
เถากะปดใบเลื่อม บอระคน อรคนธ์ ปดน้ำมัน เสาวรส มะตาดเครือ รสสุคนธ์ สุคนธรส
ลานไพลิน
ลานไพลิน
Bacopa caroliniana Roxb.
ลิ้นกระบือ กะเบือ ใบท้องแดง กระบือเจ็ดตัว กำลังกระบือ
ลิ้นกระบือ
Excoecaria cochinchinensis Lou.
กะเบือ ใบท้องแดง กระบือเจ็ดตัว กำลังกระบือ
ยี่โถ ยี่โถฝรั่ง
ยี่โถ
Nerium oleander L.
ยี่โถฝรั่ง
ยี่เข่ง คำฮ่อ
ยี่เข่ง
Lagerstroemia indica L..
คำฮ่อ
ว่านแสงอาทิตย์ ว่านกระทุ่ม ว่านตะกร้อ ว่านกุมารทอง
ว่านแสงอาทิตย์
Haemanthus multiflorus (Tratt..
ว่านกระทุ่ม ว่านตะกร้อ ว่านกุมารทอง
ว่านมหากาฬ ผักกาดกบ หนาดแห้ง ผักกาดดง คำโคก ผักกาดดิน ผักกาดนกเขา
ว่านมหากาฬ
Gynura pseudochina (L.) DC. va.
ผักกาดกบ หนาดแห้ง ผักกาดดง คำโคก ผักกาดดิน ผักกาดนกเขา
หน้าถัดไป