ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีแดง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีเหลือง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีน้ำเงิน
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีขาว
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีชมพู
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีส้ม

พันธุ์ไม้ประเภทปาล์ม

27 รายการ | หน้า 1 2
จั๋งจีน จั๋งเชียงใหม่
จั๋งจีน
Rhapis humilis Blume
จั๋งเชียงใหม่
จาก อัตต๊ะ
จาก
Nypa fruticans Wurmb..
อัตต๊ะ
กะพ้อหนาม กะพ้อ กะพ้อเขียว พ้อ กูวา
กะพ้อหนาม
Licuala spinosa Thunb..
กะพ้อ กะพ้อเขียว พ้อ กูวา
ปาล์มจีน ปาล์มเซี่ยงไฮ้
ปาล์มจีน
Livistona chinensis (Jacq.) R..
ปาล์มเซี่ยงไฮ้
ปาล์มขวด
ปาล์มขวด
Roystonea regia (H.B.K.) Cook
ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวลิง มะพร้าวหัวลิง หมากมัน
ปาล์มน้ำมัน
Elaeis guineensis Jacq..
มะพร้าวลิง มะพร้าวหัวลิง หมากมัน
ปาล์มพัด ปาล์มมงกุฏ
ปาล์มพัด
ritchardia pacifica Seem. & H..
ปาล์มมงกุฏ
ปาล์มเชมเปญ
ปาล์มเชมเปญ
Hyophorbe lagenicaulis (L. H. Bailey) H. E. Moore
ปาล์มเเวกซ์อ้วน
ปาล์มเเวกซ์อ้วน
Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore
ปาล์มชวา ยะวา
ปาล์มชวา
Livistona rotundifolia (Lam.) .
ยะวา
ปาล์มหางจิ้งจอก หางหมาป่า หางหมาจอก
ปาล์มหางจิ้งจอก
Wodyetia bifurcata A.K. Irvine.
หางหมาป่า หางหมาจอก
ปาล์มสามทาง
ปาล์มสามทาง
Neodypsis decaryi Jum.
ปาล์มบูเตีย
ปาล์มบูเตีย
Butia capitata (Mart.) Becc.
มะพร้าว คอส่า ดุง หมากอุ่น หมากอุ๋น หมากอูน ย่อ โดง โพล
มะพร้าว
Cocos nucifera L. var. nucifer.
คอส่า ดุง หมากอุ่น หมากอุ๋น หมากอูน ย่อ โดง โพล
มะพร้าวแคระ
มะพร้าวแคระ
Syagrus schizophylla (Mart.) Glassm.
ลาน ลานป่า
ลาน
Corypha lecomtei Becc..
ลานป่า
เต่าร้าง เต่าร้างแดง เชื่องหมู่ มะเด็ง งือเด็ง
เต่าร้าง
Caryota mitis Lour.
เต่าร้างแดง เชื่องหมู่ มะเด็ง งือเด็ง
หมากงาช้าง ปาล์มแตกกอ
หมากงาช้าง
Pinanga dicksonii Blume.
ปาล์มแตกกอ
หมากนวล หมากคอนวล หมาเยอรมัน หมากมนิลา
หมากนวล
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.
หมากคอนวล หมาเยอรมัน หมากมนิลา
หมากแดง กับแดง กะแด็ง หมากวิง
หมากแดง
Cyrtostachys renda Blume.
กับแดง กะแด็ง หมากวิง
หมากเขียว ปาล์มหมาก หมากฝรั่ง หมากพร้าว
หมากเขียว
Ptychosperma macarthurii H. We.
ปาล์มหมาก หมากฝรั่ง หมากพร้าว
หมากเหลือง
หมากเหลือง
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl.
อินทผลัมใบเงิน อินทผลัมโคราช อินทผลัมเพชรบุรี ใบเงิน
อินทผลัมใบเงิน
Phoenix sylvestris (L.) Roxb..
อินทผลัมโคราช อินทผลัมเพชรบุรี ใบเงิน
อินทผลัมไต้หวัน
อินทผลัมไต้หวัน
Phoenix loureirii Kunth
หน้าถัดไป