ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้เลื้อย
โฮย่า
ราชินีสีทอง
ราชินีหินอ่อน
สร้อยฟ้า
สร้อยอินทนิล
สายหยุด
สิรินธรวัลลี
อมรเบิกฟ้า
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
อัญชัน
บัลลูนฟลาวเวอร์

อัญชัน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Clitoria ternatea L.
ชื่อวงศ์: Leguminosae
ชื่อสามัญ: Blue pea, Blue vine, Butterfly pea, Pigeon wings
ชื่อพื้นเมือง: แดงชัน, เอื้องชัน
ชนิดพืช: ไม้เลื้อยไม้ดอก
ขนาด: ขนาดเล็ก
สีดอก: สีขาว ฟ้า น้ำเงิน ม่วง
ฤดูดอกบาน: ตลอดปี
ลักษณะนิสัย: ปลูกได้ในดินทั่วไป
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: แดดเต็มวัน-ครึ่งวัน
ลักษณะทั่วไป: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน อายุสั้น ใช้ยอดเลื้อยพัน ลำต้นมีขนปกคลุม
ใบ: ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม มีใบย่อย 5-9 ใบ รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบด้านล่างมีขนหนาปกคลุม
ดอก: สีขาว ฟ้า และม่วง ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ตามซอกใบ รูปดอกถั่ว มีทั้งดอกชั้นเดียวและ ดอกซ้อน กลีบดอก 5 กลีบ ดอกชั้นเดียวกลีบขั้นนอกมีขนาดใหญ่กลางกลีบสีเหลือง ส่วนกลีบชั้นในขนาดเล็ก แต่ดอกซ้อนกลีบดอกมีขนาดเท่ากัน ซ้อนเวียนเป็นเกลียว ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร
ผล: ผลแห้งแตก เป็นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร เมล็ดรูปไต สีดำ มี 5-10 เมล็ด
ประโยชน์: สีดอกใช้ผสมอาหารได้

อัญชัน