ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
ดาวกระจาย
ดาวเรือง
ดาวเรืองฝรั่งเศส
จันทร์ผา
กรรณิการ์
กระดังงาสงขลา
กระดุมทองต้น
ก้ามกุ้งเลดี้ได
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ก้ามกุ้งสีทอง
กาหลง
กุหลาบ
กุหลาบพุกาม
ทองอุไร
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซัลเวีย
ประทัดจีน
ประทัดไต้หวัน
ปัตตาเวีย
ฉัตรนาค
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คล้าตะขาบทอง
คริสมาสต์
คอร์เดีย
ขิงแดง
ขาไก่ด่าง
นางแย้ม
นางแย้มจีน
นีออน
พลับพลึงทอง

ก้ามกุ้งสีทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Heliconia psittacorum L.f. x H. spathocircinata Aristeg. Musoid 'Golden Torch'
ชื่อวงศ์: Heliconiaceae
ชื่อสามัญ: Parrot, Parrot flower, Yellow bird
ชื่อพื้นเมือง: ธรรมรักษา
ชนิดพืช: ไม้พุ่ม
ขนาด: สูง < 2 เมตร
สีดอก: สีเหลือง
ฤดูดอกบาน: ตลอดปี
ลักษณะนิสัย: ขึ้นได้ในดินทั่วไป
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ความชื้น: ปานกลาง-สูง
แสง: แดดเต็มวัน-ร่มรำไร
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสีเขียวผอมเรียว แตกกอ เป็นพุ่มแน่น
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 10-50 เซนติเมตร ปลายใบแหลมมีติ่ง โคนใบมนหรือแหลมเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง สีเขียวเป็น มัน อาจมีผิวเหลือบสีแดง เส้นกลางใบหนา ก้านใบยาว
ดอก: สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งยาว 7-18 เซนติเมตร มีกาบรอง ดอก 4-8 อัน โค้งเรียวยาวปลายแหลม เรียงห่างสลับกันเป็นสองแถวในแนวตั้ง ระนาบเดียวกัน ผิวเรียบเป็นมัน สีเหลืองหรืออาจมีจุดประสีแดง กาบรองดอกอันล่างสุดมีสันและปลายสีเขียว กลีบดอกค่อนข้างตรง ผิวเกลี้ยง ไม่มีขนปกคลุม ปลายกลีบดอกมีสีเหลือบเขียวเล็กน้อย
ผล: ผลสด รูปไข่ ยาว 0.75-1 เซนติเมตร ผิวมัน สีคราม
ประโยชน์: นิยมปลูกเพื่อตัดดอกเนื่องจากมีอายุการปักแจกันนาน

ก้ามกุ้งสีทอง