ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
ดาวเรืองฝรั่งเศส
จันทร์ผา
กรรณิการ์
กระดังงาสงขลา
กระดุมทองต้น
ก้ามกุ้งเลดี้ได
ก้ามกุ้งสีทอง
กาหลง
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กุหลาบ
กุหลาบพุกาม
ทองอุไร
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซัลเวีย
ประทัดจีน
ประทัดไต้หวัน
ปัตตาเวีย
ฉัตรนาค
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คล้าตะขาบทอง
คริสมาสต์
คอร์เดีย
ขิงแดง
ขาไก่ด่าง
นางแย้ม
นางแย้มจีน
นีออน
พลับพลึงทอง
พลับพลึงหนู
พลับพลึงตีนเป็ด

กุหลาบ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rosa spp. and hybrid
ชื่อวงศ์: Rosaceae
ชื่อสามัญ: Rose
ชนิดพืช: ไม้พุ่ม
ขนาด: สูง < 2 เมตร
สีดอก: สีเหลือง ส้ม แดง ขาว ชมพู
ฤดูดอกบาน: ตลอดปี
ลักษณะนิสัย: ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก บางพันธุ์เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นและกิ่งมีหนาม เปลือกสีเขียว
ใบ: ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-5 ใบ ใบรูปไข่ กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันและมีรอยย่นเล็กน้อย
ดอก: มีหลายสีแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ เช่น สีเหลือง ส้ม แดง ขาว ชมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็น ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกมีตั้งแต่ 5 กลีบขึ้นไป หากเป็นลูกผสมจะมีจำนวนกลีบดอกมากเรียงซ้อนกันหลายชั้น ดอกบานเต็มที่กว้าง 10-15 เซนติเมตร
ผล: ผลแห้ง รูปไข่ กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2.5-3 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง มีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดล่อน
ประโยชน์: ตัดดอกประดับแจกัน ดอกมีสรรพคุณบำรุงหัวใจ ขับน้ำดี

กุหลาบ