ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
จันทร์ผา
กรรณิการ์
กระดังงาสงขลา
กระดุมทองต้น
ก้ามกุ้งเลดี้ได
ก้ามกุ้งสีทอง
กาหลง
กุหลาบ
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กุหลาบพุกาม
ทองอุไร
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซัลเวีย
ประทัดจีน
ประทัดไต้หวัน
ปัตตาเวีย
ฉัตรนาค
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คล้าตะขาบทอง
คริสมาสต์
คอร์เดีย
ขิงแดง
ขาไก่ด่าง
นางแย้ม
นางแย้มจีน
นีออน
พลับพลึงทอง
พลับพลึงหนู
พลับพลึงตีนเป็ด
พยับเมฆ

กุหลาบพุกาม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pereskia bleo (Kunth) DC.
ชื่อวงศ์: Cactaceae
ชื่อสามัญ: Wax rose
ชนิดพืช: ไม้พุ่ม
ขนาด: สูงไม่เกิน 8 เมตร
สีดอก: สีส้มแดงหรือสีแดง
ฤดูดอกบาน: ตลอดปี
ลักษณะนิสัย: ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ความชื้น: ปานกลาง-ต่ำ
แสง: แดดเต็มวัน-ปานกลาง
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นสี เขียวเป็นมัน กิ่งก้านตั้งตรง และมีหนามสั้นๆเป็นกระจุก
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีแคบถึงรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 6-20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน
ดอก: สีส้มแดงหรือสีแดง ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-3 ดอกที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน ฐานดอก คล้ายกรวย 5 เหลี่ยม ขอบหยักเล็กน้อย กลีบดอกหนา ผิวเป็นมันคล้ายเคลือบด้วยขี้ผึ้งซ้อนกัน 6-8 กลีบ รูปไข่ กลับ กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ปลายกลีบเว้าตื้นหรือมน และมีติ่งแหลม ดอกบานเต็มที่ กว้าง 4-5 เซนติเมตร
ผล: ผลสด รูปทรงกรวยห้าเหลี่ยม คล้ายฝักบัวเมื่อแก่เป็นสีเหลือง เมล็ดสีน้ำตาลดำ รูปไข่กลับหรือ รูปไต

กุหลาบพุกาม