ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
ซองออฟอินเดีย
ซัลเวีย
ประทัดจีน
ประทัดไต้หวัน
ปัตตาเวีย
ฉัตรนาค
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
คล้าม้าลาย
คล้าตะขาบทอง
คริสมาสต์
คอร์เดีย
ขิงแดง
ขาไก่ด่าง
นางแย้ม
นางแย้มจีน
นีออน
พลับพลึงทอง
พลับพลึงหนู
พลับพลึงตีนเป็ด
พยับเมฆ
พยับหมอก
พวงทองต้น
พัดนางชี
พุดจีบ
พุดซ้อน
พุดน้ำบุษย์
พุดพิชญา
พุดสามสี
พุดตาน
พู่ชมพู
พู่ระหงส์

คล้าม้าลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Calathea zebrina (Sims) Lindl. 'Humilior'
ชื่อวงศ์: Marantaceae
ชื่อสามัญ: Zebra plant
ชื่อพื้นเมือง: คล้าเสือโคร่ง, ม้าลาย
ชนิดพืช: ไม้พุ่ม
ขนาด: สูงถึง 0.50-1 เมตร
สีดอก: สีขาว
ลักษณะนิสัย: ดินปนทราย ระบายน้ำดี
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ความชื้น: ปานกลาง-สูง
แสง: ร่มรำไร
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีเหง้าทอดเลื้อยอยู่ใต้ดิน ลำต้นตั้งตรง พุ่มค่อนข้างแน่น
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่แกมรูปรี กว้าง 10-20 เซนติเมตร ยาว 30-35 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนมีลักษณะคล้าย กำมะหยี่สีเขียวอ่อนอมเหลือง มีลายรูปหางลูกธนูชัดเจน เส้นกลางใบเป็นร่องสีเขียวอมม่วงแดงเล็กน้อย และมีกาบหุ้มตลอดแนวก้าน
ดอก: สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง มีกาบรองดอกตั้งแต่สองใบขึ้นไป ดอกย่อย มีกลีบเลี้ยงไม่เชื่อมติดกัน ชั้นของกลีบดอกเป็นท่อ แบ่งเป็นกลีบ 2-3 กลีบ โดยมีหนึ่งกลีบที่โค้งงอลง
ผล: ผลแห้งแตก เมล็ดเเข็ง1-3 เมล็ด ผิวหยาบ มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาว

คล้าม้าลาย