ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
มิกกี้เม้าส์
รำเพย
ลิ้นกระบือ
ยี่โถ
ยี่เข่ง
ฤาษีผสม
ชาฮกเกี้ยน
ชบา
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชบาด่างสามสี
ชบาจิ๋ว
ชบาเยอรมัน
ชบาหนู
ชบาฮาวาย
ราตรี
ราตรีสีทอง
ชุมเห็ดเทศ
ว่านมหากาฬ
วาสนา
หนวดปลาหมึกแคระ
หนามแดง
หมากงาช้าง
หมากผู้หมากเมีย
หมากแดง
หมากเขียว
หมากเหลือง
หีบไม้งาม
หูปลาช่อน
บานเช้าสีเหลือง
บานบุรีสีเหลือง

ชบาด่างสามสี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hibiscus rosa-sinensis L. 'Cooperi'
ชื่อวงศ์: Malvaceae
ชื่อพื้นเมือง: ชบาใบด่าง, ชบาสามสี
ชนิดพืช: ไม้พุ่ม
ขนาด: สูง 1-2 เมตร
สีดอก: สีแดง
ฤดูดอกบาน: ตลอดปี
ลักษณะนิสัย: ดินร่วน ระบายน้ำดี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านจำนวนมาก เปลือกสีเทาปนน้ำตาล
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 5-9 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร ปลาย ใบ แหลมถึงมน โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนมีทั้งด่างสีแดงและสีขาว พันธุ์ที่มีใบด่างสีแดง จะมีสีเขียวปนแดงเกือบทั้งใบ ส่วนพันธุ์ที่มีใบด่างสีขาว จะมีสีเขียวปนเขียวอ่อน กิ่งก้านมีสีเขียวปนแดงเรื่อ ก้านใบยาว 2-4 เซนติเมตร
ดอก: สีแดง ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวเเละดอกซ้อน กลีบดอก บาง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ปลายกลีบหยักเป็นคลื่น ดอกบานเต็มที่กว้าง 7-15 เซนติเมตร
ผล: ผลแห้งแตก รูปไข่กลับ ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร เมล็ดเล็กมีขนาด 3-5 มิลลิเมตร

ชบาด่างสามสี