ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
ดอนญ่าควีนสิริกิติ์
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ดาวกระจาย
ดาวเรือง
ดาวเรืองฝรั่งเศส
จันทร์ผา
กรรณิการ์
กระดังงาสงขลา
กระดุมทองต้น
ก้ามกุ้งเลดี้ได
ก้ามกุ้งสีทอง
กาหลง
กุหลาบ
กุหลาบพุกาม
ทองอุไร
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซัลเวีย
ประทัดจีน
ประทัดไต้หวัน
ปัตตาเวีย
ฉัตรนาค
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คล้าตะขาบทอง
คริสมาสต์
คอร์เดีย
ขิงแดง
ขาไก่ด่าง
นางแย้ม
นางแย้มจีน
นีออน

ดาวกระจาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cosmos sulphureus Cav.
ชื่อวงศ์: Compositae
ชื่อสามัญ: Cosmos, Mexican aster
ชื่อพื้นเมือง: คำแพ, คำเมืองไหล, คำอังวะ
ชนิดพืช: ไม้พุ่มไม้ดอก
ขนาด: สูง 0.30-1.50 เมตร
สีดอก: สีเหลือง ส้ม หรือส้มอมแดง
ฤดูดอกบาน: ตลอดปี
ลักษณะนิสัย: ดินร่วน ระบายน้ำดี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป: ไม้ดอกล้มลุก มีทั้งพันธุ์เตี้ยเเละพันธุ์สูง ลำต้นเป็นเหลี่ยม ตั้งตรง มีขนปกคลุม
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอก กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร ปลายใบ แหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักเว้าลึกแบบขนนก 5-7 แฉก ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม
ดอก: สีเหลือง ส้ม หรือส้มอมแดง ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบปลายกิ่ง มีทั้งดอกชั้นเดียวเเละ ดอกซ้อน รูปขอบขนาน ปลายหยัก 2-3 หยัก กลีบดอกชั้นในสีเหลืองเป็นหลอดกระจุกกลางดอก ดอกบานเต็ม ที่กว้าง 4-6 เซนติเมตร
ผล: ผลแห้ง รูปกระสวยแคบ ที่ปลายมีขนเเข็ง

ดาวกระจาย