ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
กรรณิการ์
กระดังงาสงขลา
กระดุมทองต้น
ก้ามกุ้งเลดี้ได
ก้ามกุ้งสีทอง
กาหลง
กุหลาบ
กุหลาบพุกาม
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทองอุไร
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซัลเวีย
ประทัดจีน
ประทัดไต้หวัน
ปัตตาเวีย
ฉัตรนาค
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คล้าตะขาบทอง
คริสมาสต์
คอร์เดีย
ขิงแดง
ขาไก่ด่าง
นางแย้ม
นางแย้มจีน
นีออน
พลับพลึงทอง
พลับพลึงหนู
พลับพลึงตีนเป็ด
พยับเมฆ
พยับหมอก

ทองอุไร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tecoma stans (L.) Kunth
ชื่อวงศ์: Bignoniaceae
ชื่อสามัญ: Yellow elder, Yellow bells, Trumpet vine
ชนิดพืช: ไม้พุ่มไม้ดอก
ขนาด: สูง 2-5 เมตร
สีดอก: สีเหลืองสด
ฤดูดอกบาน: กรกฎาคม - กันยายน
ลักษณะนิสัย: ขึ้นในดินที่มีการระบาย น้ำดี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: แดดเต็มวัน-ปานกลาง
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มชนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมถึงรูปไข่ ทรงพุ่มโปร่ง ลำต้น ตั้งตรง
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น กว้าง 14-16 เซนติเมตร ยาว 20-23 เซนติเมตร ใบย่อย 5-11 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอกหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 5-6 เซนติเมตร ปลาย ใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันซี่ แผ่นใบบาง ผิวใบด้านบนสีเขียวสด ก้านใบยาว 9-12 เซนติเมตร
ดอก: สีเหลืองสด ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาว 7-11 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกันปลายแยก 5 แฉก ปลายแหลม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายเเยก เป็น 5 แฉก คล้ายรูปแตร ดอกร่วงง่าย
ผล: ผลแห้งแตก เป็นฝักกลม เรียวเล็ก ยาว 12-14 เซนติเมตร เมล็ดแบนบาง สีน้ำตาลอ่อนมีปีก

ทองอุไร