ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
ก้ามกุ้งสีทอง
กาหลง
กุหลาบ
กุหลาบพุกาม
ทองอุไร
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซัลเวีย
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประทัดจีน
ประทัดไต้หวัน
ปัตตาเวีย
ฉัตรนาค
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คล้าตะขาบทอง
คริสมาสต์
คอร์เดีย
ขิงแดง
ขาไก่ด่าง
นางแย้ม
นางแย้มจีน
นีออน
พลับพลึงทอง
พลับพลึงหนู
พลับพลึงตีนเป็ด
พยับเมฆ
พยับหมอก
พวงทองต้น
พัดนางชี
พุดจีบ
พุดซ้อน

ประทัดจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Russelia equisetiformis Schldl. & Cham.
ชื่อวงศ์: Scrophulariaceae
ชื่อสามัญ: Coral plant ,Fountain plant, Firecracker plant
ชื่อพื้นเมือง: ประทัดฝรั่ง
ชนิดพืช: ไม้พุ่มไม้ดอก
ขนาด: สูงได้ถึง 1-2 เมตร
สีดอก: สีแดงสด ส้ม
ฤดูดอกบาน: มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ลักษณะนิสัย: ขึ้นได้ในดินทั่วไป
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นมีข้อปล้อง แตกกอ แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่น
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเป็นวงรอบ ใบรูปเข็มเป็นเส้นเล็กๆเรียว ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายใบแหลม เป็นติ่ง โคนใบแหลม แผ่นใบสีเขียวสด ก้านใบสั้น ร่วงง่าย
ดอก: สีแดงสด หรือสีส้ม เป็นมัน ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ช่อละ 2-4 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเเคบ ปลายแยกเป็น 5 แฉกเล็กๆ

ประทัดจีน