ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
กาหลง
กุหลาบ
กุหลาบพุกาม
ทองอุไร
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซัลเวีย
ประทัดจีน
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประทัดไต้หวัน
ปัตตาเวีย
ฉัตรนาค
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คล้าตะขาบทอง
คริสมาสต์
คอร์เดีย
ขิงแดง
ขาไก่ด่าง
นางแย้ม
นางแย้มจีน
นีออน
พลับพลึงทอง
พลับพลึงหนู
พลับพลึงตีนเป็ด
พยับเมฆ
พยับหมอก
พวงทองต้น
พัดนางชี
พุดจีบ
พุดซ้อน
พุดน้ำบุษย์

ประทัดไต้หวัน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hamelia patens Jacq.
ชื่อวงศ์: Rubiaceae
ชื่อสามัญ: Scarlet bush, Fire bush, Coloradillo
ชื่อพื้นเมือง: ประทัดฟิลิปปินส์, ประทัดทอง, ประทัดเล็ก
ชนิดพืช: ไม้พุ่มไม้ดอก
ขนาด: สูงได้ถึง 3-4 เมตร
สีดอก: สีส้มแดง
ฤดูดอกบาน: ตลอดปี
ลักษณะนิสัย: ขึ้นได้ในดินทั่วไป ระบายน้ำได้ดี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: ชอบแดดจัด
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม กิ่งก้านมีสีน้ำตาลแดงเรื่อ
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือรอบข้อประมาณ 3 ใบ ใบรูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนสีเขียวอม เหลือง เป็นมัน
ดอก: สีส้มแดง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน เป็นหลอดแคบเล็ก ปลายแยก 4 แฉก หยักเป็นแฉกเล็กๆ
ผล: ผลสดแบบมีเนื้อ รูปไข่ กว้างประมาณ 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร เมื่อแก่มีสีดำ มีเมล็ดจำนวนมาก

ประทัดไต้หวัน