ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
กุหลาบ
กุหลาบพุกาม
ทองอุไร
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซัลเวีย
ประทัดจีน
ประทัดไต้หวัน
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ปัตตาเวีย
ฉัตรนาค
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คล้าตะขาบทอง
คริสมาสต์
คอร์เดีย
ขิงแดง
ขาไก่ด่าง
นางแย้ม
นางแย้มจีน
นีออน
พลับพลึงทอง
พลับพลึงหนู
พลับพลึงตีนเป็ด
พยับเมฆ
พยับหมอก
พวงทองต้น
พัดนางชี
พุดจีบ
พุดซ้อน
พุดน้ำบุษย์
พุดพิชญา

ปัตตาเวีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jatropha integerrima Jacq.
ชื่อวงศ์: Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ: Cotton leaved jatropha, Peregrina, Spicy jatropha
ชนิดพืช: ไม้พุ่มไม้ดอก
ขนาด: สูง 1.5-2 เมตร
สีดอก: สีแดง ชมพู
ฤดูดอกบาน: ตลอดปี
ลักษณะนิสัย: ขึ้นได้ในดินทั่วไป น้ำไม่ขังแฉะ
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ความชื้น: ปานกลาง-สูง
แสง: แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ทรงพุ่มค่อนข้างสูงโปร่ง เปลือกสีน้ำตาลเข้ม
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 10-12 เซนติเมตร ปลายใบ แหลมเรียวยาวคล้ายหาง โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเช้ม ผิวใบด้านล่างสีเขียวอมแดง
ดอก: สีแดง ชมพู ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลาย แยกเป็น 5 แฉก ดอกทยอยบาน ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร
ผล: ผลแห้งแตก รูปไข่ เมื่อสุกสีแดงสด

ปัตตาเวีย