ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้พุ่ม
ไผ่เลี้ยง
ไผ่รวก
ไผ่เหลืองทอง
แพงพวยฝรั่ง
โมกลา
แย้มปีนัง
ชวนชม
เวอร์บีน่า
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
มะขามเทศด่าง
มะเขือต้น
เหงือกปลาหมอดอกขาว
ช้องนาง
ช้อนทอง
ไฮเดรนเยีย
มิกกี้เม้าส์
รำเพย
ลิ้นกระบือ
ยี่โถ
ยี่เข่ง
ฤาษีผสม
ชาฮกเกี้ยน
ชบา
ชบาด่างสามสี
ชบาจิ๋ว
ชบาเยอรมัน
ชบาหนู
ชบาฮาวาย
ราตรี
ราตรีสีทอง
ชุมเห็ดเทศ
ว่านมหากาฬ
วาสนา

มะขามเทศด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 'Variegata'
ชื่อวงศ์: Leguminosae-Mimosoideae
ชนิดพืช: ไม้พุ่มไม้ประดับ
ขนาด: สูง < 3 เมตร
สีดอก: สีเขียวอมเหลือง
ฤดูดอกบาน: ตลอดปี
ลักษณะนิสัย: ดินร่วนระบายน้ำได้ดี
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ความชื้น: ต่ำ
แสง: แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านจำนวนมากเป็นพุ่มทึบ มีหนามแหลมยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร
ใบ: ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อยแตกเป็น 2 แฉก ใบรูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2-3.5 เซนติเมตร ปลายและโคนใบมนถึงเกือบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีขาวมีประ ด่างสีเขียวอมเหลือง ใบอ่อนมีสีชมพูและมีประด่างสีเขียวอมเหลือง
ดอก: สีเขียวอมเหลือง ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจะที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่ กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร
ผล: ผลแห้งเป็นฝัก กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร เมื่อแก่แตก เมล็ดสีดำ มีเยื่อหุ้ม เมล็ดสีขาว

มะขามเทศด่าง