ไม้ต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ประดับ
ไม้ดอก
สมุนไพร
ปาล์ม
ไผ่
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีแดง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีเหลือง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีน้ำเงิน
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีขาว
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีชมพู
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีส้ม

พันธุ์ไม้ประเภทไม้พุ่ม

110 รายการ | หน้า 1 2 3 4 5
ชุมเห็ดเทศ ขี้คาก ลับมืนหลวง หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ดใหญ่ ตะสีพอ ส้มเห็ด จุมเห็ด
ชุมเห็ดเทศ
Senna alata (L.) Roxb..
ขี้คาก ลับมืนหลวง หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ดใหญ่ ตะสีพอ ส้มเห็ด จุมเห็ด
ว่านมหากาฬ ผักกาดกบ หนาดแห้ง ผักกาดดง คำโคก ผักกาดดิน ผักกาดนกเขา
ว่านมหากาฬ
Gynura pseudochina (L.) DC. va.
ผักกาดกบ หนาดแห้ง ผักกาดดง คำโคก ผักกาดดิน ผักกาดนกเขา
วาสนา ประเดหวี
วาสนา
Dracaena fragrans (L.) Ker Gaw.
ประเดหวี
หนวดปลาหมึกแคระ
หนวดปลาหมึกแคระ
Schefflera arboricola (Hayata) Hayata 'Compacta'
หนามแดง มะนาวไม่รู้โห่ มะนาวโห่ หนามขี้แฮด
หนามแดง
Carissa carandas L.
มะนาวไม่รู้โห่ มะนาวโห่ หนามขี้แฮด
หมากงาช้าง ปาล์มแตกกอ
หมากงาช้าง
Pinanga dicksonii Blume.
ปาล์มแตกกอ
หมากผู้หมากเมีย หมากผู้ มะผู้มะเมีย
หมากผู้หมากเมีย
Cordyline fruticosa (L.) Goepp.
หมากผู้ มะผู้มะเมีย
หมากแดง กับแดง กะแด็ง หมากวิง
หมากแดง
Cyrtostachys renda Blume.
กับแดง กะแด็ง หมากวิง
หมากเขียว ปาล์มหมาก หมากฝรั่ง หมากพร้าว
หมากเขียว
Ptychosperma macarthurii H. We.
ปาล์มหมาก หมากฝรั่ง หมากพร้าว
หมากเหลือง
หมากเหลือง
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl.
หีบไม้งาม
หีบไม้งาม
Carissa macrocarpa (Ecklon) A.DC. 'Boxwood Beauty'
หูปลาช่อน ใบเงิน โพเงิน โพด่าง โพแดง โพทอง โพสาย แสงทอง หูกระต่าย
หูปลาช่อน
Acalypha wilkesiana Mull. Arg..
ใบเงิน โพเงิน โพด่าง โพแดง โพทอง โพสาย แสงทอง หูกระต่าย
บานเช้าสีเหลือง เหลืองราชา
บานเช้าสีเหลือง
Turnera ulmifolia L.
เหลืองราชา
บานบุรีสีเหลือง
บานบุรีสีเหลือง
Allamanda cathartica L.
ก่อนหน้านี้