ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีแดง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีเหลือง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีน้ำเงิน
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีขาว
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีชมพู
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีส้ม
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้ดอกสีขาว
ดาดตะกั่ว
ดาวเรือง
จันทร์ผา
จิกทะเล
กรรณิการ์
กะพ้อหนาม
กันภัยมหิดล
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กัลปพฤกษ์
การะเกดหนู
กาหลง
กาบหอยเเครงแคระ
กุ่มน้ำ
กุหลาบ
ฟ้าประดิษฐ์
ฟิโลทอง
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซุ้มกระต่ายด่าง
ปริกน้ำค้าง
ปาล์มจีน
ปาล์มจีบ
ปาล์มขวด
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มเชมเปญ
ปาล์มเเวกซ์อ้วน
ปาล์มหางจิ้งจอก
ปีบ
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คำมอกหลวง
คุณนายตื่นสาย

กัลปพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia bakeriana Craib
ชื่อวงศ์: Leguminosae-Caesalpinioideae
ชื่อสามัญ: Pink cassia, Pink shower, Wishing tree
ชื่อพื้นเมือง: กัลปพฤกษ์, กานล์, เปลือกขม
ชนิดพืช: ไม้ต้น
ขนาด: สูง 5-15 เมตร
สีดอก: สีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว
ฤดูดอกบาน: มีนาคม เมษายน
ลักษณะนิสัย: ขึ้นได้ในดินทั่วไป
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ความชื้น: ปานกลาง
แสง: แดดเต็มวัน
ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นชนาดกลาง ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกเรียบสีเทา
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ยาว 15-40 เซนติเมตร ใบย่อย 5-8 คู่ ใบรูปไข่แกม รูปขอบขนานถึงแกมรูปใบหอก กว้าง 1.5- 3.5 เซนติเมตร ยาว 6-9 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือมีติ่งสั้น โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบบาง ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีขน
ดอก: สีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามกิ่งพร้อมกับแตกใบอ่อน ช่อดอก ยาว 4-8 เซนติเมตร มีขนสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปไข่ มีขนทั้งสองด้าน กลีบดอก 5 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปไข่ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 เซนติเมตร
ผล: ผลเป็นฝักแห้ง ทรงกระบอกแคบ สีน้ำตาล กว้างประมาณ 1- 1.5 เซนติเมตร ยาว 30- 40 เซนติเมตร มีขนนุ่มสีเทาหนาแน่นภายใน มีเมล็ด 30-40 เมล็ด
ประโยชน์: เนื้อในฝักเป็นยาระบาย เปลือกฝักและเมล็ดทำให้อาเจียน ลดไข้

กัลปพฤกษ์