ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีแดง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีเหลือง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีน้ำเงิน
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีขาว
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีชมพู
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง
ข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกสีส้ม
ค้นหาชื่อพันธุ์ไม้
ระบุชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องการค้นหา
แนะนำพันธุ์ไม้
ประเภทไม้ดอกสีขาว
กุหลาบ
ฟ้าประดิษฐ์
ฟิโลทอง
ซองออฟจาไมก้า
ซองออฟอินเดีย
ซุ้มกระต่ายด่าง
ปริกน้ำค้าง
ปาล์มจีน
ภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ปาล์มจีบ
ปาล์มขวด
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มเชมเปญ
ปาล์มเเวกซ์อ้วน
ปาล์มหางจิ้งจอก
ปีบ
คล้ากาเล็ดกาเว๊า
คล้าขุนแผน
คล้าม้าลาย
คำมอกหลวง
คุณนายตื่นสาย
ขาไก่ด่าง
นกกระทา
ผกากรองเลื้อย
นางแย้ม
พลับพลึงทอง
พลับพลึงหนู
พลับพลึงตีนเป็ด
พยับเมฆ
พยับหมอก
พลูฉลุ
พวงแก้ว
พัดนางชี

ปาล์มจีบ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala grandis H. Wendl.
ชื่อวงศ์: Palmae
ชื่อสามัญ: Vanuatu fan palm, Palas payung
ขนาด: สูงได้ถึง 4 เมตร
สีดอก: สีขาวอมเหลือง
ฤดูดอกบาน: กรกฎาคม สิงหาคม
ลักษณะนิสัย: ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ความชื้น: สูง
แสง: ร่มรำไร หรือแสงแดดเช้า
ลักษณะทั่วไป: ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นขนาด 7 เซนติเมตร
ใบ: ใบเดี่ยว รูปค่อนช้างกลมคล้ายพัด เรียงสลับ 70-80 เซนติเมตร แผ่นใบหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน มีรอยจีบตามความยาวของใบจากก้านใบไปสู่ขอบใบ ขอบใบ ย่อยเป็นคลื่นจักแหลมถี่สม่ำเสมอเท่ากัน ก้านใบ สีเขียวยาว 60-70 เซนติเมตร มีหนามแหลมตอนใกล้ๆโคนกาบใบ
ดอก: สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงระหว่างกาบใบ ดอกสมบูรณ์เพศ ช่อดอกยาว ประมาณ 2 เมตร
ผล: ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดผลจำนวนมาก ทรงกลมรี ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ผลแก่สีแดง

ปาล์มจีบ