ปิดเมนู
ไม้ยืนต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ใบ
ไม้ดอก
ไม้ดอกหอม
ไม้มงคล
ไม้ผล

โกสน

ชื่อวิทยาศาสตร์:
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Codiaeum variegatum Blume
ชื่อวงศ์:
ชื่อวงศ์:
Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ:
ชื่อสามัญ:
Garden croton
ชื่ออื่น:
ชื่ออื่น:
กรีสาเก โกรต๋นกรีสาเก โกรต๋น
ชนิดพืช:
ชนิดพืช:
ไม้พุ่มไม้ใบ
ขนาด:
ขนาด:
สูง 2-3 เมตร
สีดอก:
สีดอก:
สีขาว
ลักษณะนิสัย:
ลักษณะนิสัย:
ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
 • อัตราการเจริญเติบโต:
 • ปานกลาง
 • ความชื้น:
 • ปานกลาง
 • แสง:
 • แดดเต็มวัน
  ลักษณะทั่วไป:
  ลักษณะทั่วไป:
  ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทรงพุ่มรูปไข่ แน่นทึบ
 • ใบ:
 • ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน นอกจากนี้ยังมี อีกหลายแบบ เช่น กลม แคบยาว บิดเป็นเกลียว ปลายใบแหลมหรือมน มีติ่ง โคนสอบ ชอบเรียบ หรือหยักเว้า บางพันธุ์เว้าลึกถึงเส้นกลางใบ และเว้นห่างเป็นสองตอนลักษณะและขนาดของใบแปรไปตามพันธุ์ แผ่นใบมี สีต่างๆ เช่น ชาว เหลือง ส้ม ชมพู แดง ม่วงดำ ก้านใบยาว 0.5-5 เซนติเมตร
 • ดอก:
 • สีขาว ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อ ดอกเพศผู้โค้งลง ก้านยาว ดอกกลม มีดอก 30-60 ดอก กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก มี 3-6 กลีบ กลีบดอก 5-6 กลีบ ดอกมีขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ก้านช่อยาว มีดอก 10-20 ดอก กลีบเลี้ยงแนบรังไข่ ไม่มีกลีบดอก
 • ผล:
 • ผลแห้ง ทรงค่อนข้างกลม เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก ขนาด 1 ซม. มีเมล็ดสีน้ำตาลเป็นกระ 2 เมล็ด
  Copyright © 2008-2023 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net