ปิดเมนู
ไม้ยืนต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ใบ
ไม้ดอก
ไม้ดอกหอม
ไม้มงคล
ไม้ผล

คล้าน้ำช่อห้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์:
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Thalia geniculata L.
ชื่อวงศ์:
ชื่อวงศ์:
Marantaceae
ชื่อสามัญ:
ชื่อสามัญ:
Water canna
ชนิดพืช:
ชนิดพืช:
ไม้น้ำไม้ดอก
ขนาด:
ขนาด:
สูง 2.0 เมตร
สีดอก:
สีดอก:
สีม่วงอ่อน
ฤดูดอกบาน:
ฤดูดอกบาน:
ตลอดปี
ลักษณะนิสัย:
ลักษณะนิสัย:
ขึ้นในดินเหนียวที่ชุ่มชื้น และมีอินทรีย์วัตถุสูง จนถึงน้ำลึก 25-40 เซนติเมตร
 • อัตราการเจริญเติบโต:
 • เร็ว
 • ความชื้น:
 • สูง
 • แสง:
 • ปานกลาง
  ลักษณะทั่วไป:
  ลักษณะทั่วไป:
  ไม้ริมน้ำ ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดินส่งกอใบ และดอกเจริญเหนือน้ำ
 • ใบ:
 • ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับออกเป็นกระจุกจากโคนต้น ใบรูปรีถึงรูปไช่ กว้าง 20-25 เซนติเมตร ยาว 50-65 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มและมีนวลปกคลุมอยู่ทุกส่วน ก้านใบกลม เรียวยาว แข็ง ส่วนที่ติดกับฐานใบมีสีแดงโคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้ม ประกบกันไว้
 • ดอก:
 • สีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงจากกอ ก้านช่อดอกกลม เรียวยาวแข็ง ปลายก้านแตกแขนงย่อยหลายแขนงห้อยลง ช่อดอกยาว 20-25 เซนติเมตร โคนก้านช่อดอกมีใบประดับ ดอกย่อยไม่มีก้านดอก เกิดเป็นคู่ เรียงกันบนแขนงย่อย มีใบประดับ 2 ใบหุ้มดอกตอนอ่อน ดอกย่อยประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ
 • ผล:
 • ผลแห้งแตก รูปไข่ ขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตร
  คล้าน้ำช่อห้อย
  Copyright © 2008-2023 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net