ปิดเมนู
ไม้ยืนต้น
ไม้พุ่ม
ไม้เลื้อย
ไม้คลุมดิน
ไม้น้ำ
ไม้ใบ
ไม้ดอก
ไม้ดอกหอม
ไม้มงคล
ไม้ผล

ลั่นทมแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์:
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Plumeria rubra L.
ชื่อวงศ์:
ชื่อวงศ์:
Apocynaceae
ชื่อสามัญ:
ชื่อสามัญ:
Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree, Temple Tree, West Indian Red Jasmine
ชื่ออื่น:
ชื่ออื่น:
ลีลาวดีสีแดงลีลาวดีสีแดง
ชนิดพืช:
ชนิดพืช:
ไม้ยืนต้นไม้ดอก
ขนาด:
ขนาด:
สูงได้ถึง 7 เมตร
สีดอก:
สีดอก:
สีแดงหรือมีหลายสี ีในดอกเดียวกัน
ฤดูดอกบาน:
ฤดูดอกบาน:
ตลอดปี
ลักษณะนิสัย:
ลักษณะนิสัย:
ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
 • อัตราการเจริญเติบโต:
 • ช้า
 • ความชื้น:
 • ปานกลาง-สูง
 • แสง:
 • แดดเต็มวัน
  ลักษณะทั่วไป:
  ลักษณะทั่วไป:
  ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือรูปร่ม แผ่กว้าง เปลือกสีน้ำตาล ปนเทา ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว
 • ใบ:
 • ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกป้อมสั้นกว่าลั่นทมขาว กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 20- 30 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมนหรือสอบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมันด้านล่างมีขน
 • ดอก:
 • สีแดง หรือมีหลายสีในดอกเดียวกัน มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ซอกใบบริเวณ ปลายกิ่ง ช่อละ 8-16 ดอก กลีบดอกมีทั้งที่ซ้อนเหลื่อมและไม่ซ้อนเหลื่อมกัน โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ภาย ในมีขน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 เซนติเมตร
 • ผล:
 • ผลแห้งแตก เป็นฝักคู่ กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร มีเมล็ดจำนวนมาก แบน มีปีกสีขาว
  ลั่นทมแดง
  Copyright © 2008-2023 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net